Our Product

New

A439

เทพเจ้ากวนอู ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นมงคล ปางยืน : เสริมความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำ คุ้มครองปราศจากภยันอันตราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

140,000 THB ฿140,000
125,000 THB ฿125,000 -11%
 

 

New

A457

พระโพธิสัตว์กวนอิม เชื่อกันว่าจะคุ้มครองปกปักรักษาและให้ประสบความสำเร็จในทุกประการอีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,000 THB ฿59,000
52,000 THB ฿52,000 -12%
 

 

New

A434

เทพเจ้ากวนอู ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นมงคล ปางยืน : เสริมความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำ คุ้มครองปราศจากภยันอันตราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

85,000 THB ฿85,000
79,000 THB ฿79,000 -7%
 

 

Pre-Order

A488

ราชาแห่งสรรพสัตว์ "มังกร ไม้ทองคำเขียว" สัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวย อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ในชีวิต :: สำหรับชาวจีน มังกรหมายถึงความโชคดีทั้งหลายจึงทำให้ร้านค้า กิจการต่างๆ ใช้รูปมังกรเป็นสัญลักษณ์ของตน นอกจากนี้ชาวจีนยังยกให้มังกรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอันยิ่งใหญ่ แห่งองค์จักรพรรดิอีกด้วย ภายในท้องพระโรงใหญ่และพระราชวังแห่งนครต้องห้าม (The Forbidden City) ในเมืองปักกิ่งจะมีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยมังกรนับพันๆ ตัวเกี่ยวกระหวัดอยู่ตามผนังห้อง เพดาน ประตู และพระราชบัลลังก์ขององค์จักรพรรดิ ::

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99,000 THB ฿99,000
85,000 THB ฿85,000 -14%
 

 

Pre-Order

A473

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า (本师释迦牟尼佛) ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป(ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง เรียกว่า ดินแคนอภิรดี (娑婆世界)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,000 THB ฿47,000
39,000 THB ฿39,000 -17%
 

 

New

A472

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า (本师释迦牟尼佛) ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป(ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง เรียกว่า ดินแคนอภิรดี (娑婆世界)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,000 THB ฿54,000
49,000 THB ฿49,000 -9%
 

 

New

A466

  พระโพธิสัตว์กวนอิม ถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีคนนับถือบูชาอย่างกว้างขวาง ด้วยเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปักรักษา และให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75,000 THB ฿75,000
67,500 THB ฿67,500 -10%
 

 

New

A468

  พระโพธิสัตว์กวนอิม ถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีคนนับถือบูชาอย่างกว้างขวาง ด้วยเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปักรักษา และให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75,000 THB ฿75,000
67,500 THB ฿67,500 -10%
 

 

Best Seller

A-332

ไฉชิงเอี๊ย เป็นเทพชั้นสูง ชาวจีนยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าแห่งเงินตรา นอกจากให้โชคลาภเรื่องเงิน ทอง ค้าขายแล้ว ชาวจีนยังเชื่อว่าการขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองลูกหลานผู้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลให้ มีความสำเร็จในเรื่องของการศึกษา ดังนั้นจึ่งกล่าวได้ว่า ไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าที่รวมความศักดิ์สิทธิ์ และอนุภาพหลายประการไว้ในองค์ท่านทีเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,200 THB ฿7,200
6,500 THB ฿6,500 -10%
 

 

Pre-Order

KU003

เทพเจ้ากวนอู ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นมงคล ปางยืน : เสริมความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำ คุ้มครองปราศจากภยันอันตราย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,000 THB ฿49,000
45,000 THB ฿45,000 -8%
 

 

New
Pre-Order

KU002

เทพเจ้ากวนอู ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นมงคล ปางห้ามศึก ความเป็นมงคล : ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือนดีนักแล ความสงบสุข ร่มเย็น ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง และน่าเกรงขาม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,000 THB ฿49,000
45,000 THB ฿45,000 -8%
 

 

Pre-Order

KU001

"เทพเจ้ากวนอู ปางประทานทรัพย์ หรือ กวนกงไฉเสิน (關公財神) เป็นเทพเจ้ากวนอูในแบบเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในมือจะถือเงินจีนโบราณ" สื่อถึงความมงคลถึงสองขั้น คือนอกจากท่านจะประทานทรัพย์สินเงินทองแล้ว ท่านยังปกป้องภยันอันตราย ไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายใด ๆ มากล้ำกรายอีกด้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,000 THB ฿49,000
45,000 THB ฿45,000 -8%
 

 

New

A451

พระสังกัจจายน์ พุทธคุณความเป็นสิริมงคล ได้แก่ ความฉลาดหลักแหลม ด้วยปัญญาอันเป็นธรรม เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ และประสบโชคลาภ ร่ำรวย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,000 THB ฿62,000
59,000 THB ฿59,000 -5%
 

 

New
Pre-Order

A374

เทพเจ้ากวนอู ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม และในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความมั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นมงคล ปาง: ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือนดีนักแล ความสงบสุข ร่มเย็น ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง และน่าเกรงขาม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,000 THB ฿69,000
62,000 THB ฿62,000 -10%
 

 

New

A410

#ปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระโพธิธรรมหรือที่ชาวจีนแต้จิ๋วมักเรียกว่า ตั๊กม้อ โจ้วซือ คือ ปรมาจารย์องค์แรก ที่เดินทางจารึกจากประเทศอินเดียเพื่อนำ พระพุทธศาสนิกายเซน (ณาน) สู่แผ่นดินจีน นิกายเซนถือว่าการบรรลุมรรคผลนั้น ไม่ใช่อยู่ที่ตัวบทอักษร หรือความรู้ในด้านปริยัติแต่ต้องอยู่ที่การขัดเกลาจิตของตนเป็นสำคัญ กล่าวคือนิกายอื่นหนักไปในทางหลักปรัชญา การปฏิบัติจึงอาจหย่อนไป นิกายเซนต้องการพื้นทางปฏิบัติมากขึ้น เป็นนิกายแห่งปัญญาวิมุติ มุ่งสอนให้เป็นสุขโดยเห็นว่าการหลุดพ้น รู้แก่นแท้แห่งจิตใจของตนเองว่าเป็นอะไรเพื่อหลุดพ้น จึงถือปัญญาเป็นสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

82,000 THB ฿82,000
75,000 THB ฿75,000 -9%
 

 

Best Seller

A438

“สี้ไต๋เทียงอ้วง” (四大天王) หรือในไทยรู้จักกันในนาม "ท้าวจตุโลกบาล" เทพผู้คุ้มครองจากโรคภัยทั้งปวงและปัดเป่าอุบัติเหตุจากการเดินทาง คุ้มครองมนุษย์โลกทั้ง 4 ทิศ ท้าวจตุโลกบาล (จตุ หมายถึง 4 โลกบาล หมายถึงโลก) คือการรวมกันของเทพ 4 พระองค์ ประกอบไปด้วย ท้าวเวสสุวรรณ (ทิศเหนือ) ท้าววิรุฬหก (ทิศใต้) ท้าวธตรฐ (ทิศตะวันออก) และท้าววิรูปักข์ (ทิศตะวันตก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,500 THB ฿22,500
19,500 THB ฿19,500 -13%
 

 

บทความ

วันสารทจีนหนึ่งในวันสำคัญของชาวจีน การบูชาเทพเจ้าจงหยวนผู้เปรียบเสมือนเจ้าที่ประจำเมืองของทุกเมือง หากบูชาถูกหลักจะเพิ่มความสิริมงคลเสริมความร่ำรวย

ลูกค้าหลายๆ ท่านที่ชื่นชอบในงานไม้แกะสลัก ได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร เป็นไม้แบบไหนเด่นเรื่องอะไร วันนี้ Boxwood Supreme ได้รวบรวมมาให้ครบทุกชนิดแล้วครับผม

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพที่นิยมบูชาอย่างมากในหมู่ชาวจีน ชาวไทยและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผุ้คนที่ให้ความเคารพต่างนิยมหารูป งานปั้น งานแกะสลักของท่านมาเคารพบูชาเสริมสิริมงคล ยึดเหนี่ยว ปลอบประโลมจิตใจ เป็นอย่างมาก วันนี้ เพจ Boxwood-Supreme จึงได้ทำการจัดลำดับปางต่างๆ ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ผู้คนนิยมหามาบูชาสูงพร้อมความหมายอันเป็นมงคลของแต่ละปางกันครับ!!

ไฉชิงเอี๊ย เป็นเทพชั้นสูง ชาวจีนยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าแห่งเงินตรา นอกจากให้โชคลาภเรื่องเงิน ทอง ค้าขายแล้ว ชาวจีนยังเชื่อว่าการขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองลูกหลานผู้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลให้ มีความสำเร็จในเรื่องของการศึกษา ดังนั้นจึ่งกล่าวได้ว่า ไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าที่รวมความศักดิ์สิทธิ์ และอนุภาพหลายประการไว้ในองค์ท่านทีเดียว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้