"จัดลำดับ" ปาง "ยอดนิยม!!" พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม บูชาปางไหนดี?!!

Last updated: 21 ธ.ค. 2565  |  152795 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"จัดลำดับ" ปาง "ยอดนิยม!!" พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม บูชาปางไหนดี?!!

   พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพที่นิยมบูชาอย่างมากในหมู่ชาวจีน ชาวไทยและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา ด้วยพระทัยเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจึงเข้าถึงจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย ทรงช่วยและนำทางสรรพสิ่งมีชีวิตกรุณาโปรดสัตว์ทั่วไตรภูมิให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง กลับใจคนชั่วให้กลายเป็นคนดี ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆ และบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จ และนำพามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข

      

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

      ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผุ้คนที่ให้ความเคารพต่างนิยมหารูป งานปั้น งานแกะสลักของท่านมาเคารพบูชาเสริมสิริมงคล ยึดเหนี่ยว ปลอบประโลมจิตใจ เป็นอย่างมาก วันนี้ เพจ Boxwood-Supreme จึงได้ทำการจัดลำดับปางต่างๆ ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีผู้คนนิยมบูชาพร้อมความหมายอันเป็นมงคลของแต่ละปางกันครับ!! 

 


อันดับที่ 1 พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร ปางยอดนิยม "ปางแห่งพรอันเป็นมงคล"

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร

ประวัติความเป็นมาของปางนี้ : 

    เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาค เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย และทรงเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนา ซึ่งปางประทานพรนี้ถือเป็นปางที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุด

     เนื่องจากเป็นปางแห่งการปัดเป่าความทุกข์ภัย แด่ผู้ที่เดือดร้อน สามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ ๑๐๘ จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เจ้าเเม่กวนอิมปางนี้จึงเป็นปางที่มีคนนับถือกันมาก ช่วยให้คนพ้นทุกข์ ขอให้มีจิตใจเคารพบูชาอย่างซื่อตรง พร้อมท่องชื่อท่านจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นสุข

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร
     

     ตามความเชื่อนั้น : พระโพธิสัตว์ปางประทานพร นั้นถือเป็นปางที่นิยมขอพร ให้คุ้มครองปกปักรักษา  ให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง และสมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข

 


อันดับที่ 2 พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ ปางยอดนิยม "ปางที่สุดแห่งความเมตตา"

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันเนตรพันกร


ประวัติความเป็นมาของปางนี้ : 

    เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ณ แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน ฝนตกอย่างหนัก ทำให้ปริมาณน้ำสูงมากจนท่วมเมืองอย่างหนัก ผู้คนจำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพาไป พุทธศาสนิกชน ได้สวดมนต์วิงวอน พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอให้ทรงช่วย ทำให้พระองค์ต้องเสด็จลงมาช่วยผู้ที่ถูกน้ำท่วม แต่การมีเพียงสองมือย่อมช่วยไม่ทันเหตุการณ์ พระองค์จึงทรงตั้งจิตอธิษฐาน ดลบันดาลขอให้มีพันเนตรพันกร เพื่อจะได้ช่วยคนได้ครั้งละพันคน จนสามารถช่วยเหลือชาวเมืองไว้ได้จำนวนมาก
    จากเหตุการณ์นั้น พุทธศาสนิกชนชาวจีน จึงยกให้ปางนี้เป็นที่สุดแห่งความเมตตาและสร้างองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันเนตรพันกร สูง 99.19 เมตรขึ้นที่ วัดมี่อิ้น หมู่บ้านหนิงเซียง มณฑลหูหนัน เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง 
ความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตว์ผู้อยู่ในห้วงทุกข์อันหาขอบเขตมิได้ 

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันเนตรพันกร     ตามความเชื่อนั้น : พระโพธิสัตว์ปางพันเนตรพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ปกปักษ์รักษา คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชาและครอบครัว ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน

 


อันดับที่ 3 พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเหยียบมังกร ปางยอดนิยม "ปางแห่งความสำเร็จทุกประการ"

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเหยียบมังกร

ประวัติความเป็นมาของปางนี้ : 

    พระแม่กวนอิมปางยืนบนมังกร เป็นปางที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระแม่กวนอิมอยู่ในแดนสุขาวดี มีพญาเต่าและพญามังกรบำเพ็ญมานานจนสามารถแปลงเป็นคนได้ ครั้งหนึ่งลูกชายพญามังกร ซึ่งมีนิสัยเกเร ได้แปลงเป็นคนมาเที่ยวเมืองมนุษย์ เกิดหลงรักหญิงสาว ในหมู่บ้านและได้ล่วงเกิน ก่อนฆ่าทิ้ง จนชาวบ้านจับได้และได้ฆ่าลูกพญามังกร เมื่อพญามังกรทราบข่าวจึงโกรธมาก และได้มาอาละวาดที่เมืองมนุษย์ ทำให้น้ำท่วม เกิดวุ่นวาย ข้าวยากหมากแพง และทำให้คนตายเป็นจำนวนมาก วิญญาณของผู้ตายจึงได้ไปร้องเรียนบนเทวโลก จนต้องประชุมหาผู้ที่อาสาปราบพญามังกร พระแม่กวนอิมเห็นว่าถ้าให้ผู้อื่นไปปราบพญามังกรอาจถูกฆ่าได้ จึงอาสาลงมาปราบพญามังกรเอง จนสามารถปราบพญามังกรและทำให้สำนึกผิดยอมให้ พระแม่กวนอิมเหยียบพญามังกรขึ้นไปจองจำหรือบำเพ็ญบนสวรรค์ 

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเหยียบมังกร


     ตามความเชื่อนั้น : พระแม่กวนอิมปางยืนบนมังกรนี้เหมาะสำหรับการอธิษฐานขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ความสำเร็จในทุกประการ ปกปักษ์รักษา คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยแก่ผู้เคารพบูชาและครอบครัว ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน หรือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 


อันดับที่ 4 พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร ปางยอดนิยม "ปางความสมหวังในการขอบุตร"

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร
 

ประวัติความเป็นมาของปางนี้ : 

    พระแม่กวนอิมปางประทานบุตร เมื่อนานมาแล้ว ที่มณฑลฮกเกี้ยน มีวัดลัทธิเต๋าอยู่แห่งหนึ่ง เต๋าซือในวัดได้คิดจะทำยาอายุวัฒนะขึ้นมา ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วจะอายุยืนและไม่แก่เฒ่า แต่จะต้องใช้หัวใจของเด็กผู้ชายจำนวน ๑๐๐ ดวง มาผสมปรุงเป็นยา เต๋าซือจึงลงจากเขาและจับเด็กชายจำนวน ๑๐๐ คนมาขังไว้ในห้องมืดเพื่อเตรียมนำหัวใจมาปรุงยา ในคืนนั้นเององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งกำลังเสด็จข้ามสะพานเมืองฉวนโจวที่สร้างเชื่อมไปสู่เกาะผู่โถวซาน ได้ยินเสียงร้องของเด็ก ๆ เหล่านั้น จึงลงจากดอกบัวมาดู และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านั้น ภายหลังพระโพธิสัตว์กวนอิมจะพาเด็กๆไปส่งบ้าน แต่เด็กเหล่านั้นยังเล็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหน จึงนำเด็กๆเหล่านั้นไปให้เจ้าเมืองฉวนโจว และชาวบ้านผู้ไม่มีบุตรได้รับไปเลี้ยงดู เรื่องเล่าดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่า หากใครต้องการมีบุตรมักนิยมไปไหว้ขอจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ปางนี้นั่งเอง

 

   ตามความเชื่อนั้น : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบุตร จะนิยมนำปางดังกล่าวนี้มากราบไว้บูชาขอพรให้มีบุตรสมหวังดังปรารถนา

 

อันดับที่ 5 พระโพธิสัตว์กวนอิมและลูกศิษย์ กิมท้งและเง็กนึ้ง

 

เจ้าแม่กวนอิมหรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมด้วยลูกศิษย์ กิมท้งและเง็กนึ้ง

 

ประวัติความเป็นมาของลูกศิษย์ทั้งสอง กิมท้ง และ เง็กนึ้ง : 

    รูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมมักมีเด็กชายและเด็กหญิงหรือพุทธสาวกเบื้องซ้าย-ขวา อยู่เคียงข้างเสมอ โดยถูกเรียกว่า
“กุมารทอง (กิมท้ง)” คือเด็กชาย บางตำนานว่า กิมท้งคือ บุตรชายคนรองแห่งแม่ทัพหลี่จิ้ง (เทพถือเจดีย์บิดาแห่งนาจา) นามว่า “ซ่านไฉ่” ซึ่งถวายตัวเป็นพุทธสาวกแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม
และ “กุมารีหยก (เง็กนึ้ง)” คือเด็กสาวใช้ผู้ปวารณาเป็นข้ารับใช้พระองค์ บางตำนานกล่าวว่า เง็กนึ้งคือ เจ้าหญิงมังกร นามว่า “หลงหนี่” ซึ่งเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสมุทรผัวเจี๋ยหลัวปวารณาตนเป็นพุทธสาวกพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่บางตำนานว่้า ซ่านไฉ่ กับ หลงหนี่เป็นพระโพธิสัตว์เลยทีเดียว โดยมีเทวตำนานดังนี้ ตอนที่เจ้าหญิงหลงหนี่อายุได้ 8 พรรษาได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระโพธิสัตว์เหวินซู(พระมัญชุศรีโพธิสัตว์) บังเกิดเห็นดวงตาเห็นธรรมจึงเสด็จขึ้นจากวังบาดาล ยังชมพูทวีปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และถวายตัวเป็นพุทธสาวก และต่อมาไม่นานสำเร็จมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์ ส่วนซ่านไฉ่นั้นเป็นบุตร 1 ใน 500 คน แห่งผู้เฒ่าฝูเฉิง เกิดเห็นว่าทุกสรรพสิ่้งเป็นสิ่งไม่เที่ยงมาแต่ไหนแต่ไร ด้วยเหตุนี้ึจึงสนใจศึกษาพระธรรมโดยได้รับคำชี้แนะจากพระโพธิสัตว์เหวินซู (พระมัญชุศรีโพธิสัตว์) และได้รับการสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ถึง 53 รูป ผ่านอุปสรรคต่างๆจนบรรลุสู่การเป็นพระโพธิสัตว์

 

   ตามความเชื่อนั้น : ลูกศิษย์ทั้งสองนิยมนำมาบูชา เป็นเทพสาวก เบื้องซ้าย-ขวา เป็นผู้คอยติดตาม รับใช้เจ้าแม่กวนอิม ในการบูชาเจ้าแม่กวนอิมควรถวายกิมท้งและเง็กนึ้ง ให้ประทับเคียงข้างพระองค์เป็นผู้รับใช้สนองงานนั่นเองครับ


** เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทความดีๆ ที่เราได้คัดสรรปางยอดนิยมของพระโพธิสัตว์กวนอิม มาฝากเพื่อเป็นแนวทางให้สามารถเลือกได้ถูก ว่าบูชาปางไหนดีให้เหมาะกับเรา ซึ่งถ้าเพื่อนๆ สนใจ ก็อย่าลืมให้ร้านเราเป็น 1 ในตัวเลือกดีๆ ได้ที่ Website www.boxwood-supreme.com ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้